Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Espoossa, joulukuu 2016

18.1.2017

Hoitoon pääsy terveysasemilla ja suun terveydenhuollossa

 

Yhteydensaanti
Lainsäädännön vaatimus takaisinsoittojärjestelmää käytettäessä: soittopäivänä

Terveysasemilla ja hammashoidossa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Joulukuussa vastattiin samana päivän 98 prosenttiin puheluista; vastaamista hidastivat mm. puhelinjärjestelmän tekniset ongelmat. Terveysasemilta soitettiin asiakkaalle takaisin keskimäärin 41 minuutissa. Hammashoidossa vastattiin linjalla odottaviin puheluihin keskimäärin 2,5 minuutissa ja takaisinsoittopyynnön jättäneille asiakkaille 44 minuutissa.

Hoidon tarpeen arviointi
Lainsäädännön vaatimus: 3 vuorokauden kuluessa yhteydenotosta

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti puhelimessa heti yhteydenottopäivänä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, arviointi tehdään hoitajan tai lääkärin vastaanotolla kolmen vuorokauden kuluessa.

Hoitoon pääsy terveysasemilla
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa

Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Joulukuussa vastaanotolle pääsi keskimäärin 27 vuorokaudessa. Terveysasemakohtaiset tiedot koko vuodelta

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa
Lainsäädännön vaatimus: 6 kuukauden kuluessa

Hammaslääkärin vastaanotolle pääsi joulukuussa keskimäärin 51 vuorokaudessa (1 kk 3 viikkoa) ja suuhygienistin vastaanotolle keskimäärin 23 vuorokaudessa. Asiakas voi valita vastaanottoajan haluamastaan hammashoitolasta.

Hoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa
Espoo ostaa erikoissairaanhoidon palvelut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä. HUS tiedottaa itse jonoistaan.

Hoitoon pääsy lasten terapiapalveluissa

Lasten kuntoutuspalvelut
Vuodenvaihteessa odotusaika oli puheterapiaan 3 kuukautta, toimintaterapiaan 2 kuukautta, lasten psykologille 2 kuukautta ja moniammatilliseen työskentelyyn 2 kuukautta. 

Perheneuvola
Perheneuvolassa odotusaika yhteydenotosta ensikäyntiin oli vuodenvaihteessa suomenkielisissä palveluissa noin 6 viikkoa, ruotsinkielisessä palvelussa 2–3 viikkoa ja terapeuttisessa vauvaperhetyössä noin 11 viikkoa.

Lastenpsykiatrinen avohoitoyksikkö
Odotusaika ensimmäiselle käynnille oli vuodenvaihteessa noin 3½ kuukautta. Konsultatiivista asiantuntija-apua saa vuorokauden sisällä ja jalkautuva konsultaatiotiimi palvelee tähän työskentelyyn soveltuvissa tapauksissa noin kahden viikon kuluessa yhteydenotosta. Lastenpsykiatrinen päivystys on HYKS:n vastuulla.

Odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin

Palvelutarpeen arvio 75 vuotta täyttäneille
Lainsäädännön vaatimus: arvio tehdään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.
Kotihoidon palvelutarpeen arviointi tehtiin syys-joulukuussa keskimäärin kahdessa arkipäivässä.

Omaishoidon tuki 50 vuotta täyttäneille
Lainsäädännön vaatimus: odotusaika hakemuksen vireillepanosta palvelupäätökseen on alle 90 vrk
Omaishoidon tuen päätös tehtiin syys-joulukuussa keskimäärin 16 arkipäivässä.

Säännöllinen kotihoito
Lainsäädännön vaatimus: odotusaika palvelupäätöksestä palvelun alkamiseen on alle 90 vrk.
Kotihoidon palveluja saa heti, kun päätös on tehty.

Muistipoliklinikka
Lainsäädännön vaatimus: odotusaika lähetteen saapumisesta palvelun tarjoamiseen on alle 90 vrk
Keskimääräinen odotusaika lähetteen saapumisesta muistipoliklinikan ensikäyntiin oli syys-joulukuussa 76 vuorokautta.

Espoon sairaalan siirtoviivepäivät
Maksullisia erikoissairaanhoidon siirtoviivepäiviä ei ollut. Siirtoviivemaksu on erikoissairaanhoidon korotettu päivätaksa, jonka sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnalta, mikäli potilas joutuu odottamaan jatkohoitopaikkaa erikoissairaanhoidon osastolla.

Hoiva-asuminen
Lainsäädännön vaatimus: odotusaika palvelupäätöksestä palvelun tarjoamiseen on alle 90 vrk
Odotusaika hoiva-asumiseen oli syys-joulukuussa keskimäärin 36 vuorokautta.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika

Lainsäädännön vaatimus: seitsemässä arkipäivässä

Toimeentulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli joulukuun viimeisellä viikolla alle 2 arkipäivää. 99,7 prosenttia toimeentulotukihakemuksista käsiteltiin seitsemässä arkipäivässä.

 

Lisätiedot
Tilastot: www.espoo.fi/hoitotakuu
Tyytyväisyys terveysasemien palveluun
Tyytyväisyys hammashoitoloiden palveluun