Esitys Espoon kaupungille

3.11.2014

Vanhusten hoidon ja hoivan järjestämiseksi sekä ”Vanhuspalvelulain” noudattamiseksi on Espoon osoitettava tarvittavat talous- ja henkilöresurssit Espoon talousarvioon vuodelle 2015. Kaupunginjohtajan määrärahaesitys ei tähän riitä.

Liitteet